Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Türkiye’de Medulla Spinalis Yaralanması Rehabilitasyonunun Tarihçesi

Kerem Gün 1 ,Şafak Şahir Karamehmetoğlu 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.s59

Türkiye’de medulla spinalis yaralanması rehabilitasyonunun tarihsel yolculuğunda günümüzde önemli yol katedilmiştir. Yazımızda bu gelişim süreci bilimsel yayınlar çerçevesinde değerlendirilecek ve bu süreçte rol alan değerli bilim insanlarından bahsedilecektir. 

Keywords : Medulla spinalis, rehabilitasyon, tarihçe