Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 3

Kırılgan Yaşlıya Yaklaşım

Sibel Eyigör 1 ,Yeşim Gökçe Kutsal 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.135

Kırılgan yaşlı sendromu, geriatrik sendromlardan biri olup, oluşan strese artmış hassasiyet olarak tanımlanmakta ve birbiri ile ilişkili pek çok sistemde bozulma ile seyretmektedir. Yaygın semptom ve bulguları; istemsiz kilo kaybı, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, yürüme hızında azalma ve fonksiyonlarda ilerleyici kayıptır. Kırılgan yaşlının tedavi yönetimi en zorlu tablolardan birisidir. Tedavi edici yaklaşımlar; nutrisyonel destek, uygun egzersiz programı, çok yönlü geriatrik değerlendirme yanında konsültasyonla tedavi planlanması ve hormonal veya anti-inflamatuvar yaklaşımlardır. Kırılgan yaşlıda bu tedavilerin etkinliğini ve potansiyel zararlarını ortaya koyacak ileri çalışmalara gereksinim vardır. 

Keywords : Kırılgan yaşlı, tedavi