Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Kronik Obstrüktif Akciger Hastalıgında Ev Rehabilitasyon Programının Etkinligi

Hakan Alkan 1 ,Ayşe Sarsan 1 ,Oya Topuz 2 ,Aylin Moral 3 ,Figen Ateşçi 4 ,Füsun Ardıç 5 ,Sibel Özkurt 3
1 Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
4 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli
5 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada orta ve ağır düzeyde havayolu obstruksiyonu olan stabil dönemdeki kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) olgularında altı aylık ev rehabilitasyon programının, dispne, bacak yorgunluğu, egzersiz kapasitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkilerini araştırmak amaçlandı. 

 

Gereç ve Yöntem: Orta ve ağır şiddette hastalığı olan 25 stabil KOAH olgusu çalışmaya dahil edildi. Hastalara uygulanan pulmoner rehabilitasyon programı, hasta eğitimi, kontrollü solunum teknikleri ve düşük yoğunluklu üst ve alt ekstremite egzersizlerini içermekteydi. Hastaların başlangıçta, ikinci, dördüncü ve altıncı aylarda dispne şiddeti ve bacak yorgunluğu Borg Skalası ile; fonksiyonel kapasiteleri 6 dakika yürüme testi ile, duygu durumları Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Egzersiz dispne şiddetinde altıncı ayda, istirahat dispne şiddeti, istirahat ve egzersiz bacak yorgunluğu şiddetinde ise dördüncü ve altıncı ayda başlangıç değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (p<0,05). Hastaların ikinci, dördüncü ve altıncı aylarda başlangıç değerlerine göre, 6 dakika yürüme mesafesi artarken, BDÖ ve HAD skorlarında azalma olduğu tespit edildi (p<0,05). 

 

Sonuç: Evde hastanın kendisi tarafından uygulanan rehabilitasyon programı, orta ve ağır şiddette KOAH olgularında egzersiz toleransında artış, dispne ve bacak yorgunluğunun şiddetinde azalma ve hastaların duygu durumlarında düzelme sağlamaktadır. 

Keywords : Pulmoner rehabilitasyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, ev egzersiz programı, Beck Depresyon Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği