Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Lomber Spinal Stenozda Elektrodiagnoz: Bir Derleme

Stephen Kıshner 1 ,Osman Hakan Gündüz 2 ,Satvik Munshi 3 ,Shalinder Gupta 4 ,Nicholas Goyeneche 3
1 Louisiana State University School of Medicine, Section of Physical Medicine and Rehabilitation, New Orleans, USA
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Louisiana State University Health Sciences Center, Section of Physical Medicine and Rehabilitation, New Orleans, Louisiana, USA
4 Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, Louisiana, USA
DOI : 10.4274/tftr.56.75

Spinal kanalda ya da sinir köklerinin geçtiği nöral foramenlerde daralma lomber spinal stenoz (LSS) olarak adlandırılır. LSS yaşam kalitesini belirgin derecede etkileyip engelliliğe neden olabilir. LSS’nin belirtileri aylar içinde ortaya çıkar. Nörojenik klodikasyon, tek ya da her iki alt ekstremiteye yayılan bel ağrısı ve güçsüzlük LSS’nin semptomları arasında sayılabilir. LSS düşünülen olgularda bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi yöntemler rutin olarak kullanılmaktadır. Fakat bu tetkiklerin LSS tanısına katkısı ile ilgili tartışmalar giderek artmaktadır. Elektrodiagnostik çalışmalarla karşılaştırıldığında BT ve MRG’nin yalancı negatif ve yalancı pozitiflikleri daha fazladır. Nöral fonksiyonların gerçek zamanlı durumunu ortaya koyan elektrodiagnostik incelemeler LSS’de oldukça yararlıdır. Elektrodiagnoz ayrıca, LSS’nin lokalizasyonu ve şiddeti konusunda bilgi verir; hastalığın ayırıcı tanısında ve progresyonunun takibinde de yararlıdır. Somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller, dermatomal somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller (DSEP) ve paraspinal haritalama (PH) gibi elektrodiagnostik teknikler LSS tanısında duyarlılık ve özgüllüğü arttırmaktadır. DSEP, birden fazla kökü ilgilendiren durumlarda yararlıdır. PH ise sinir köklerinin fizyolojik durumunu yansıtır ve ekstremite iğne EMG’sine üstün olduğu gösterilmiştir. Günümüzde elektrodiagnostik incelemeler LSS’nin ve ilişkili durumların tanısında ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde standart inceleme yöntemleri haline gelmektedir. 

Keywords : Lomber spinal stenoz, elektrodiagnoz, bel ağrısı, lomber radikülopati, paraspinal haritalama