Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Erektil Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Berrin Gündüz 1 ,Salih Baran 2 ,Belgin Erhan 1 ,Ayşe Nur Bardak 3 ,Feride Savaş 4
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 S.B. 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4 Istanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training Hospital, 1st Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.56.71

Amaç: Omurilik yaralanması, cinsel fonksiyonu önemli ölçüde etkileyerek ereksiyon, ejakulasyon, orgazm ve fertilite bozukluklarına neden olur. Bu bozuklukların en önemlilerinden biri erektil disfonksiyondur. Bu çalışmanın amacı omurilik yaralanması sonrası erkek hastalarda görülen erektil disfonksiyonun değerlendirilmesidir.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya T10 ve üzeri, T11-L2 ve konus-kauda seviyelerinde 20’şer olmak üzere 60 omurilik yaralanmalı erkek hasta dahil edildi. Hastalar 2002 American Spinal Injury Association (ASIA) nörolojik muayene ve sınıflama standartlarına göre değerlendirildi; erektil disfonksiyonları ve ereksiyon tipi yönünden aynı kişi tarafından sorgulandı. Ayrıca, erektil disfonksiyon International Index of Erectile Function (IIEF) ile değerlendirildi.
 

Bulgular: Hastaların %85’inde erektil disfonksiyon mevcuttu. IIEF ile değerlendirmede hastaların %73’ünde orta-ağır düzeyde erektil disfonksiyon saptandı. Ereksiyon tipi lezyon seviyesi ile ilişkili bulundu.
 

Sonuç: Omurilik yaralanması özellikle genç erkekleri etkilemektedir; son yıllarda bu hastaların yaşam süreleri uzayıp normal toplumun yaşam sürelerine yaklaşmaktadır. Hastalarda sıklıkla cinsel disfonksiyon ve erektil disfonksiyona rastlanmaktadır. Rehabilitasyon ekibinin bu konu ile ilgilenmesi ile hastaların tedavisinde daha iyi noktalara ulaşılacaktır. 

Keywords : Omurilik yaralanması, erektil disfonksiyon, seksüel disfonksiyon, IIEF-ED