Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Yaslılar Için Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi

Şafak S. Karamehmetoğlu 1
1 ‹stünbul Üniversitesi Cerrahpafla Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ‹stanbul

Fiziksel çevre günlük yaşantımızı etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Gerek içinde yaşadığımız konutlar, gerekse çalışma ve diğer yaşama ortamlarımız ideal fiziksel özelliklere sahip olmaktan çok uzaktır. Evimizin, genel mimari özellikleri, banyo, tuvalet, oturma odası, yatak odası, balkon, kapılar dışında, ortak alanlar, asansör, giriş kapısı ve dış mekan, yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Çocukluktan yaşlılığa, günlük yaşam gereksinimlerinin tümünü tam olarak karşılayacak bir mimari çevre oluşturulması mümkün görülmüyor. Ancak, en baştan düzenlendiğinde, en kolay ve en ekonomik bir şekilde optimal uygunlukta bir çevre ortaya çıkarılabilir. Ayrıca, mevcut durumda da bazı iyileştirmeler yapılabilir. Yaşlı ve özürlüler için yapılacak bu tür düzenlemeler aynı zamanda diğer insanların da yaşamını kolaylaştıracak önlemlerdir.
 

Keywords : Yaşlılar, fiziksel çevre, mimari, çevre düzenlemesi