Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Baş ve Boyun Ağrıları, Ayırıcı Tanı, Yansıyan Ağrılar

Ayşegül Ketenci 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.34

Boyun ağrısı genel pratiğimizde sık rastlanan bir yakınmadır. Nedenleri sıklıkla önemli olmamakla beraber ayırıcı tanı dikkatle yapılmalıdır. Servikal omurga problemleri sıklıkla benzer klinik tablolar gösterir ve ayırıcı tanı zor olabilir. Ancak, dikkatli bir öykü, fizik muayene, görüntüleme yöntemleri ve diyagnostik enjeksiyonlarla gerçek sebep saptanabilir.

Keywords : Boyun ağrısı, ayırıcı tanı, mekanizma