Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Oklüzal Değerlendirme ve Oklüzyon Bozukluklarının Çene Eklemine Etkileri

Ebru Demet Çifter 1 ,Gülümser Evlioğlu 1 ,Haluk Keskin 1
1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Çene-Yüz Protezi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.25

Multifaktoryel bir rahatsızlık olarak tanımlanabilen temporomandibular rahatsızlıkların etiyolojik faktörleri rahatsızlığın tipine göre ve kişiden kişiye faklılık gösterebilmektedir. Oklüzal düzensizlikler temporomandibular rahatsızlıkların olası etiyolojik faktörlerinden biri olarak kabul görmektedir. Çiğneme sistemini ilgilendiren belirtilerin giderilmesinde oklüzal değerlendirmenin yapılması ve mevcut oklüzal düzensizliklerin geçici ya da kalıcı olarak düzeltilmesi amacıyla diş hekimleri tarafından farklı uygulamalar yapılabilir. Multidisipliner yaklaşımların benimsenmesi ile temporomandibular rahatsızlıkların tedavi başarısı ve tedavi etkinliğinin kalıcılığı artırılabilir. Bu makalede temel oklüzal düzensizlikler sıralanmakta ve tedavileriyle ilgili genel yaklaşımlarla ilgili bilgiler verilmektedir. 

Keywords : Temporomandibular rahatsızlıklar, çene eklemi, oklüzal düzensizlikler, oklüzyo