Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Son Dönem Yaslı Hasta Bakımı

M. Akif Karan 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul

Yaşamın son dönemi” terimi, ister terminal bir hastalık, ister akut veya kronik bir hastalık ya da doğrudan yaşlanma sonucunda olsun, ölümün haftalar veya aylar içinde beklendiği zaman dilimi olarak tanımlanabilir. Tıbbi girişimler bu dönemi daha fazla uzatamayacaklardır. Son dönem hastası için öncelik ölümü geciktirmekten çok yaşam kalitesini mümkün olduğunca düzeltmeye verilmelidir. Son dönemdeki hastada ağrı, nefes darlığı, bulantı, kusma ve depresyon gibi sıkıntı verici semptomlar görülebilir. Böyle semptomlar daima acil sorun olarak kabul ve tedavi edilmelidir. “Resüsitasyon yapmama” kararı yasalarımıza göre halen suç olarak kabul edilmektedir.
 

Keywords : Yaşamın son dönemi, ağrı, dispne, kusma, depresyon, resüsitasyon yapmama kararı