Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 1

Kırılgan Yaslı

Tanju Beğer 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul

Yaşlanmakla birlikte birçok organ ve sistemlerde morfolojik ve fonksiyonel değişimler meydana gelmektedir. Ancak bu değişimler genetik esasa bağlı olmakla beraber çevresel ve sosyal etkiler dışında hastalıklara özgü değişimlerle, yaşlıda bireysel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar sağlıklı yaşlı ve kırılgan yaşlıyı yaratmaktadır. Kırılgan yaşlı, yaşa bağlı sistemlerin, fonksiyonlarının yavaş yavaş bozulması, organ rezerv kapasitesinin azalması, vücut adale kütlesinin azalması (sarkopeni) ve kemik mineral yapısının azalması (osteopeni), inflamasyona meyilin artması, immün sistemde bozulma, nöro-endokriyen aksın fonksiyonlarındaki değişime bağlı olarak meydana gelir. Tedavisi özellik göstermektedir. 

Keywords : Kırılganlık, yaşlı, yaşlanma, ileri yaşlılık