Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Diabetes Mellituslu Bir Vakada Spinal ve Psoas Abseleri

Sedat Soyupek 1 ,Feray Soyupek 2 ,Mert Köroğlu 3 ,Hale Gül Bozkurt 2 ,Serdar Baki Albayrak 4 ,Onur Kaya 5
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta
4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
5 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

Diabetes Mellitus, infeksiyona yatkınlığı artırmaktadır. Bu vaka takdiminde diskitis/spondilitis ve osteomyelitis oluşmadan gelişen, aynı zamanda psoas ve epidural abse tanısı konulan bir olgu ve onun tedavi yaklaşımı bildirilmektedir. Bir tıp merkezine travma sonrası ani gelişen bel ağrısı ve yürümede zorluk şikayetleriyle başvuran, insülin tedavisi alan 58 yaşında bir kadın olguda nörojenik mesaneyi de içeren nörolojik defisitler tespit edildi. Görüntüleme yöntemleriyle spinal abse ve psoas absesi tespit edildi. Psoas absesi için perkütan drenaj yapıldı. Kültürde Enterokokkus species üredi. Perkütan drenaj ve antibiotik tedavisi sonrası hastanın semptomları kayboldu. Epidural abse ve psoas absesi diyabetes mellitusu olan hastalarda eş zamanlı olarak bulunabilmekte ve drenaj, antibiyotik tedavisinden fayda görmektedir. 

Keywords : Psoas absesi, epidural abse, diabetes mellitus