Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Kompleks Bölgesel A¤r› Sendromu Tip 1 ve 2’nin Aynı Hastada Birlikteliği: Olgu Sunumu

Serpil Savaş 1 ,Hale Hekim Baloğlu 2 ,Sevilay Eriş 2 ,Süreyya Çerçi 3
1 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta
3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) ekstremitelerin ağrı ve duyu değişiklikleri ile karakterize, beraberinde şişlik, otonomik, motor ve/veya trofik anormalliklerinin eşlik ettiği bir bozukluktur ve tip 1 (sinir lezyonu yok) ve tip 2 (sinir lezyonu var) olarak sınıflandırılır. KBAS tip 1'in bilateral ve multipl prezentasyonları iyi bilinmektedir. Bilgilerimize göre KBAS tip 1 ve KBAS tip 2'nin aynı hastada birlikteliği daha önce bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda bilateral distal radius kırığından sonra sol üst ekstremitesinde KBAS tip 1, sağ üst ekstremitesinde KBAS tip 2 gelişen 37 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. 

Keywords : Kompleks bölgesel ağrı sendromu 1, kompleks bölgesel ağrı sendromu 2, bilateral