Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Dünyada ve Ülkemizde Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Ülkü Görgülü 1 ,İmatullah Akyar 2 ,Nuran Akdemir 2 ,Sevgi Sun Kapucu 3
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara, Türkiye

Günümüzde yaşlıların kurumda kalma, sosyal desteklerinde azalma, bağımlılıklarının artmasıyla ilişkili sosyo-ekonomik statü kaybına uğrama, sosyal iletişimlerinde azalma, bakıma muhtaçlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaları, yaşlılara yönelik sosyal bakım ve desteğin giderek daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur. Bakıma muhtaçlık riski ve sorunu ile karşılaşan yaşlıların bakım güvencelerini sağlamak sosyal devletlerin başta gelen görevlerindendir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre bu politikaların uygulanma koşulları yetersizdir. Nüfusu gittikçe yaşlanmakta olan gelişmiş ülkelerin ve yaşlı nüfusu giderek artan ülkemiz gibi ülkelerin yaşlılarının sosyal refahı için sosyal politika ve sosyal hizmetlerin temel esasları doğrultusunda yaşlı politikaları oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca yaşlılara yönelik uygun bakım modellerinin geliştirilmesi gerekir.

Keywords : Yaşlı, sosyal politika, sosyal bakım