Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 1

Motor Aktivite İzlemi-28 Ölçeği’nin Türkçe’ye Adaptasyonu

Engin Çakar 1 ,Ümit Dinçer 2 ,Mehmet Zeki Kıralp 3 ,Hilmi Kılaç 4 ,Nejat Tongur 5 ,Edward Taub 6
1 GATA Haydarpaşa Training Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2 Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
5 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
6 Constraint-Induced Therapy Research Group and Taub Training Clinic, Department of Psycology, University of Alabama, Birmingham, Alabama, United States

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Motor Aktivite İzlemi -28 (MAİ–28) ölçeğinin Türkçe’ye adaptasyonunu yaparken, rehabilitasyon alanında kullanılan bir değerlendirme ölçeğinin çevrilmesi ve kültürel adaptasyonu için pratik bir örnek sunmaktır. MAİ-28 ölçeğini, Türkçe konuşan hastalarda yapılan çalışmaların, genel olarak İngilizce konuşan hastalarda yapılmış çalışmalarla karşılaştırılmasına olanak sağlayacak şekilde Türkçe’ye çevirdik. 
 

Gereç ve Yöntem: Çeviri ve kültürel adaptasyon Uluslararası Farmakoekonomi ve Sonuç Araştırma Derneği kılavuzuna göre aşağıdaki basamaklar takip edilerek yapılmıştır; İleri çeviri, uzlaşma, geri çeviri, geri çevirinin gözden geçirilmesi, uyum sağlama, bilişsel sorgulama, bilişsel sorgulama sonuçlarının gözden geçirilmesi ve sonuçlandırma. Katılımcılar inme nedeniyle hemipleji kliniği olan 21 hasta arasından seçilen 13 vakadan oluşmuştur. 
 

Bulgular: Ölçekteki 28 maddeden 22’si yapılan üç ileri çeviride de birbirinin aynısı iken, 6 maddede Türkçe konuşan hastalara uygun hale getirmek için küçük değişiklikler yapılması gerekli oldu. 
 

Sonuç: MAİ-28’in Türkçe’ye çevirisi ve kültürel adaptasyonu için pratik bir örnek uygulandı. Çevirisi ve adaptasyonu yapılmış ölçeğin hastalar ve uygulayıcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabildiği kanıtlandı. 

Keywords : İnme, rehabilitasyon, kültürel adaptasyon, çeviri, Motor Aktivite İzlemi 28, zorunlu kullanım tedavisi