Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 4

Spinal Kist Hidatik: Bir Olgu Sunum

Korhan Barış Bayram 1 ,Sevtap Avcı 2 ,Hikmet Koçyiğit 3 ,Fazıl Gelal 4 ,Alev Gürgan 5
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
4 Department of Radiology, Atatürk Training Hospital, İzmir, Turkey
5 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Spinal kist hidatik (SKH) seyrek görülmektedir ve tüm kist hidatik vakaları içinde sıklığı yaklaşık %1 olarak bildirilmiştir. Etkilediği bölgeye göre spinal korda ve/veya sinir köklerine bası sonucu farklı nörolojik bulgularla seyredebilmektedir. Sol kalçadan topuğa yayılan ağrı, uyuşma, idrar kaçırma ve defekasyonda güçlük yakınması ile başvuran 30 yaşındaki bayan olguda sakral yerleşimli multiple hidatik kist tespit edildi. SKH’li olgularda kistin yüksek rüptür riski nedeniyle cerrahi başarı oranları düşük ve rekürrens sıktır. Bu nedenle de son dönemde medikal tedaviler tercih edilmektedir. Albendazol tedavisiyle rekürrensleri azaltıp hastalığı kontrol altına almak mümkündür. Fiziyatri pratiğinde nadir karşılaşılmasına rağmen endemik ülkelerde spinal kord bası sendromunun ayırıcı tanısında, spinal kist hidatik hastalığı mutlaka düşünülmelidir. 

Keywords : Ekinokok, poliradikülopati, nörojenik mesane, albendazol