Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Klorokin Tedavisine Bağlı Üçüncü Derece Atriyoventriküler Blok

Yahya İslamoğlu 1 ,Selma Yazıcı 2 ,Habib Çil 1 ,Mehmet Ali Elbey 1 ,Zuhal Atılgan 1 ,Ebru Tekbaş 1
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.83436

Romatoid artrit nedeniyle klorokin kullanan 67 yaşında kadın hasta, polikliniğimize baş dönmesi ve bayılma şikayetiyle başvurdu. Öncesinde kardiyak problemi olmayan hastanın çekilen elektrokardiyografisinde atriyoventriküler tam blok tespit edildi. Hastanın günlük klorokin alımı kesildi. Hastaneye yatışın 3. günü hastanın ritmi spontan olarak sinüs ritmine döndü. Klorokin kullanan kişilerde kardiyak komplikasyonlar nadir görülmesine rağmen klorokinin hayatı tehdit edici ritm bozuklukları, kardiyomyopatiler yaptığı çeşitli raporlarda belirtilmiştir. Bizim vakamızda, klorokin kullanımına bağlı atriyoventriküler tam blok gelişmişti. Romatolojik hastalıklar nedeniyle klorokin kullanması gereken hastalar, ileti bozuklukları açısından belirli periyotlarla elektrokardiyografi ile kontrol edilmelidir. 

Keywords : Klorokin, atriyoventriküler tam blok, romatoid artrit