Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Primer ve Sekonder Huzursuz Bacak Sendromunun Tedavisinde Pregabalin: Üç Olgu Sunumu

Saliha Karatay 1 ,Sibel Cağlar Okur 2 ,Kadir Yıldırım 1
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.27122

Huzursuz bacak sendromu (HBS) dinlenme sırasında ya da uykuya dalmadan önce bacaklarda istemsiz hareketler ve rahatsızlık hissiyle karakterize, sensorimotor bir hastalıktır. HBS’nin tedavisinde dopamin reseptör agonistleri, L-dopa, dopamin agonistleri, opioidler, benzodiyazepinler ve gabapentin yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, HBS’de çok etkili bir tedavi yöntemi belirlenmemiştir. Buradaki vaka serisinde HBS’li üç hastada nöropatik ağrı ve fibromiyalji sendromu (FMS) için pregabalin verilmesinin başarılı sonuçları sunulmaktadır. İlk iki vaka sekonder HBS, 3. vaka ise idiyopatik HBS olarak belirlenmiştir. İlk vakada (42 yaşında kadın hasta) HBS, demir eksikliği anemisi ve FMS ile birliktedir. FMS ve HBS semptomlarının her ikisi de pregabalinle rahatlamıştır. İkinci vaka (38 yaşında kadın hasta) tip-1 DM ve diyabetik nöropatiye sahiptir. Diyabetik nöropati ve HBS semptomları pregabalinle azalmıştır. Üçüncü vaka (48 yaşında kadın hasta) idiyopatik olup HBS semptomları pregabalin tedavisiyle kontrol altına alınmıştır. Sonuç olarak, pregabalin hem idiyopatik hem de sekonder HBS için farklı bir tedavi seçeneği olabilir.

Keywords : Pregabalin, huzursuz bacak sendromu, tedavi,nöropatik ağrı