Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 4

Kinezyolojik Bantlama Tekniği ve Uygulama Alanları

Reyhan Çeliker 1 ,Zeynep Güven 2 ,Tolga Aydoğ 3 ,Selda Bağış 4 ,Ayçe Atalay 2 ,Hanife Çağlar Yağcı 5 ,Nurten Korkmaz 3
1 Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
4 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye
5 Acıbadem Hospital Bağdat Street Medical Center, İstanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.46548

Kinezyolojik bantlama tekniği 1970’li yıllarda Dr.Kenzo Kase tarafından standart bant ve teyp uygulamalarında istenmeyen bir etki olarak karşılaşılan eklem hareketlerinde ve fonksiyonel aktivitelerde oluşan kısıtlanmaların önüne geçilmesi amacı ile geliştirilmiştir. Uygulamanın amacı derinin kaldırılması ile cilt ve cilt altı interstisyel alanı arttırarak dolaşım ve hareketi arttırmak, bunun sonucu olarak enflamasyonu ve ağrıyı azaltmak, performansı geliştirmek, nöromusküler reedükasyonu sağlamak, zedelenmeyi önlemek ve iyileşmeyi hızlandırmaktır. Kinezyolojik bantlama başta kas iskelet sisteminde olmak üzere çok geniş bir endikasyon alanına sahiptir. Günümüzde de bandın temel uygulama tekniklerine sadık kalınarak her geçen gün farklı uygulama şekilleri ve endikasyonları geliştirilmekte ve konudaki çalışma sayısı artmaktadır. Mevcut derlemede kinezyolojik bantlamanın kas iskelet sistemi ile sportif rehabilitasyon, pediatrik hastalarda, nörolojik hastalıklarda, vasküler sorunlarda, lenfödemde ve kas iskelet sistemi dışındaki kullanımının ve bu konulardaki literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Keywords : Kinezyolojik bantlama, lenfödem, pediatri, spor, nörolojik rehabilitasyo