Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Olgu Sunumu: Osteoporoz Zemininde Gelişmiş Lomber Spinal Patolojiyi Taklit Eden Bir Sakral Yetersizlik Kırığı

Hidayet Sarı 1 ,Nurettin İrem Örnek 1 ,Ülkü Akarırmak 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.45822

Sakral yetersizlik kırığı genellikle yaşlı ve osteoporozlu hastalarda belirli bir travma olmadan bile gelişebilen çok sık görülmeyen osteoporoza bağlı bir kırıktır. Sakral yetersizlik kırığı olan hastalarda bel ve kalça ağrısı ön planda olduğu için, eğer olayın sakral kırıktan kaynaklandığı düşünülmezse ve buna göre araştırılmazsa teşhisi zordur. Biz bu olgu sunumumuzda bel, kalça ve bacak ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran ve lomber spinal manyetik rezonans görüntüleme sonucunda lumbosakral patoloji düşünülüp buna uygun tedavi düzenlenen bir osteoporozlu sakral yetersizlik kırık olgusunu teşhis ve tedavi gecikmesinden dolayı sunmayı uygun gördük. 

Keywords : Sakral yetersizlik kırığı, lumbosakral patolojiler, osteoporoz, stres kırığı