Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

Stephen Kıshner 1 ,Brett J. Rothaermel 1 ,Satvik B. Munshi 1 ,Jacinthe V. Malalis 1 ,Osman Hakan Gündüz 2
1 Louisiana State University School of Medicine, Section of Physical Medicine and Rehabilitation, New Orleans, USA
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.09327

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) travma ve cerrahiden sonra ya da sinir yaralanmasını takiben başlayan, birçok olguda hastalığı başlatan nedenin bulunamadığı bir nöropatik ağrı bozukluğudur. Ağrı şiddetli, sabit, yanıcı ve/veya derin acı şeklindedir. KBAS’ın ayırıcı özelliği, olayı ilk başlatan incinme ile orantısız derecede ağrı ve mobilite sorunları görülmesidir. Klinik bulgular arasında spontan ekstremite ağrısı, deri rengi ve ısısında değişiklikler, şişlik, vasomotor instabilite ve otonom disfonksiyon vardır. Altta yatan mekanizmalarla ilgili bilgilerde artış olsa da patofizyolojisi henüz tam anlaşılmamıştır. KBAS tanısı genel olarak klinikle konur. Bazı testler ve yöntemler ile de tanı desteklenebilir. KBAS hakkında farkındalık düşüktür ve tedavisinde genel kabul gören rehberler henüz yoktur. Tedavisi fonksiyonel rehabilitasyon, ağrının tedavisi ve psikolojik tedaviyi içeren interdisipliner bir yaklaşımla olmalıdır. Bazı ilaçların kullanılması konusunda belirgin kanıtlar bulunmaktadır. Refrakter vakalar için diğer yardımcı tedaviler ve girişimsel yaklaşımlara başvurulabilir. 

Keywords : Kompleks bölgesel ağrı sendromu, refleks sempatik distrofi, kozalji, omuz el sendromu