Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Bilateral Aksiller Sinir Tutulumu ile Seyreden Nöraljik Amiyotrofi Olgusu

İrfan KOCA 1 ,Erhan İbaş 2 ,Hilal Karagüllü 2 , 3 ,Ali Gür 4
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep,Türkiye
3
4 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.22

Nöraljik amiyotrofi, ani ve şiddetli ağrıyı takiben üst ekstremitelerde duyu kusuru, kas gücü kaybı ve atrofiye neden olan, omuz kuşağı ve üst ekstremitenin nadir görülen nöromüsküler hastalıklarından biridir. Tanı, hikaye ve fizik muayene ile konur ve elektronöromiyografi ile desteklenir. Bu yazıda, bilateral aksiller sinir tutulumu ile seyreden nöraljik amiyotrofi tanısı  almış olan hastanın klinik ve elektrofizyolojik değerlendirmeleri tartışıldı.

Keywords : Nöraljik amiyotrofi, Parsonage-Turner sendromu, elektronöromiyografi