Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Reaktif Artritte Daktilit, Çekiç Parmak ve Pençe Parmak Deformiteleri

Saliha Karatay 1 ,Kadir Yıldırım 1 ,Rana Karaoğlu 2 ,Suat Eren 3 ,Zeynep Saruhan 2
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.21

Çekiç parmak, ayak parmaklarının proksimal interfalangeal (PIF) eklemlerinin plantar fleksiyon deformitesidir. Metatarsofalangeal (MTF) ve distal interfalangeal (DIF) eklemlerde de kompansatuar hiperekstansiyon meydana gelir. Pençe parmak deformitesi PIF ve DIF eklemlerinde hiperfleksiyonu, MTF eklemde hiperekstansiyonu belirtir. Her iki deformite enflamatuvar hastalıklar içinde genellikle romatoid artritte meydana gelmektedir. Burada reaktif artritli bir hastada, ilk defa daktiliti takiben gelişen çekiç parmak ve pençe parmak deformiteleri rapor edilmektedir. 

Keywords : Çekiç parmak, pençe parmak, reaktif artrit, daktilit