Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Bir Hastada İntraartiküler Kortikostreoid Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Omuz Osteonekroz

Sacide Nur Saraçgil Coşar 1 ,Oya Ümit Yemişci 1 ,Pınar Öztop 1 ,Seval Erhamamcı 2 ,Metin Karataş 1
1 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Baskent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.20

Sol omuz ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvuran, idiopatik kronik böbrek yetmezliği olan 66 yaşındaki kadın hastanın fizik muayenesinde sol omuzda hassasiyet ile birlikte aktif eklem hareketlerinde kısıtlılık ve pasif eklem hareketleri korunmuş bulundu. Daha önceki radyolojik tetkikinde humerus başında subkondral kist ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’sinde hafif dejeneratif değişiklikleri vardı. Hastaya 4 ay ara ile iki defa intraartiküler 40 mg methylprednisolone acetate enjeksiyonu yapılmıştı. Hastanın enjeksiyon sonrası devam eden omuz ağrısını değerlendirmek için çekilen MRG sonrası omuzda, humerus başında osteonekroz tesbit edildi. Osteonekroz, kronik böbrek yetmezliğinde, böbrek transplantasyonu ve steroid tedavisi ile ilişkili olarak, karşılaşılan bir komplikasyondur. 

Keywords : Intraartiküler kortikosteroid, osteonekroz, omuz