Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Üst Ekstremite Replantasyon ve Revaskülarizasyonu Sonrası Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

Elif Akalın 1 ,Banu Dilek 2 ,Selmin Gülbahar 1 ,Kadir Bacakoğlu 3 ,Mustafa Özkan 4 ,Ramazan Kızıl 3 ,Metin Manisalı 5
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3 Dokuz Eylul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.15

Amaç: Bu çalışmada, üst ekstremitede replantasyon veya revaskularizasyon cerrahisi sonrası elde kemik mineral yoğunluğunu (KMY) değerlendirmek ve KMY ile kas gücü, eklem hareket açıklığı ve motor aktivite arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üst ekstremitede replantasyon veya revaskularizasyon cerrahisi geçiren 14 hasta alındı. Total aktif hareket(TAH), el kavrama ve lateral kavrama güçleri değerlendirildi. Motor aktivite Purdue Pegboard Test (PPT) ile, KMY radyografik absorbsiyometri (ALARA) kullanılarak değerlendirildi. Etkilenen ve etkilenmeyen tarafın sonuçları karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Cerrahi sonrası ortalama geçen süre 5,36±3,08 yıldı. El kavrama ve lateral kavrama güçleri, başparmak ve diğer parmakların TAH’ları ve PPT skoru replante edilmiş ekstremitede anlamlı olarak daha az bulundu(p<0,05). Etkilenen ve etkilenmeyen el arasında KMY açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Lateral kavrama gücü ile KMY arasında pozitif korelasyon, yaş ile KMY arasında negative korelasyon saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: Replantasyon kas gücü, fonksiyonel düzey ve TAH’i etkilemesine rağmen opere edilen ve opere edilmeyen eller arasında KMY açısından fark bulunmadı. Motor aktivite ve lateral kavrama gücü KMY ile ilişkili bulunmuştur.

Keywords : Kemik mineral yoğunluğu, replantasyon, üst ekstremite