Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Çiğneme Kası Ağrısı ve Düşük-Doz Lazer Tedavisi: Çift-Kör ve Plasebo Kontrollü Çalışma

Bilge Gökçen Röhlig 1 ,Selin Kıpırdı 1 ,Uğur Meriç 2 ,Nalan Çapan 3 ,Haluk Keskin 4
1 Istanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çene Hastalıkları Protetik Bölümü, Istanbul, Türkiye
2 Istanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Çene-Yüz Protezi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.06

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik kas kaynaklı orofasyal ağrılı  hastalarda düşük-doz lazer tedavisinin (DDLT) etkinliğini araştırmaktır. 

 

Gereç ve Yöntem: Kassal temporomandibular rahatsızlığı olan 40  hasta uygulanan tedavi seçeneğine göre rastgele iki gruba ayrıldı;  lazer grubu ve plasebo grubu. 300 mW güç ile 820 nm dalga boyunda 8 J/cm2 enerji üreten düşük doz lazer aleti çalışmada kullanıldı. Lazer uygulaması çiğneme kaslarına her iki günde bir üç hafta boyunca  toplam on seans olacak şekilde gerçekleştirildi. Mandibuler hareket  incelendi, çiğneme kasları hassasiyeti değerlendirildi, basınç ağrı eşiği ve VAS skorları elde edildi. 

 

Bulgular: Tekrarlanan tek-yönlü ANOVA analizi lazer ve plasebo  grupları arasında istatistiksel anlamlı sonuçlar ortaya çıkardı. Lazer grubunda basınç ağrı eşiği değerlerinde ve palpasyonda ağrılı kas  sayısında istatistiksel olarak anlamlı seviyede (p<0,05) azalma gözlendi. Mandibuler hareketler anlamlı derecede iyileşti (p<0,05). Plasebo  grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmayan hafif iyileşme gözlendi. 

 

Sonuç: Belirtilen özellikte düşük-doz lazer kassal temporomandibular rahatsızlıklarda alternatif bir tedavi metodu olabilir. 

Keywords : Düşük doz lazer, basınç ağrı eşiği, temporomandibular rahatsızlıklar, ağrı of low-power laser exposure on masseter muscle pain and microcirculation. Pain 2003;105:89-96.