Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Dirençli Pyoderma Gangrenosumda İnfliksimab Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Yunus Durmaz 1 ,Ayhan Bilgici 2 ,Erhan Erdem Cil 1 ,Ömer Kuru 2
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.43760

Pyoderma gangrenosum (PG), püstüler ve nodüler ülserlerle seyreden nadir bir nötrofilik dermatozdur. Pyoderma gangrenosum inflamatuvar barsak hastalığı, romatoid artrit, spondiloartrit gibi otoimmün hastalıklarla ilişkili olabilir. Hafif hastalığın tedavisi lokal yara bakımı ve topikal veya intralezyonel kortikosteroidlerden oluşur. Daha şiddetli bir hastalık için sistemik ajanlar gereklidir. Bu sunumda ülseratif kolitle ilişkili ankilozan spondilitli bir vakanın yüksek doz steroide dirençli pyoderma gangrenosum lezyonununun bir tümör nekrozis faktör blokeri olan infliksimab tedavisine yanıtını sunduk. Biyolojik ajanlar dirençli PG tedavi alternatifi olabilirler. 

Keywords : Pyoderma gangrenosum; infliksimab; anti-TNF