Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Dünya Engellilik Raporu: Harekete Çağrı

Aydan Oral 1 ,Gülseren Akyüz 2 ,Dilşad Sindel 1 ,Resa AYDIN 3
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.97992

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası işbirliğiyle geliştirilen ve 9 Haziran 2011’de dünya kamuoyuna sunulan Dünya Engellilik Raporu (DER), engelliliği global olarak resimleyen ve engellilik hakkında en iyi kanıtları bir araya getiren bir belgedir. DER aynı zamanda, önemli önerilerle ‘Birleşmiş Milletler Engeli Olan Bireylerin Hakları Bildirgesi’nin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla ulusal ve uluslararası seviyelerde konuyla ilgili harekete geçmeye çağrı yapmaktadır. Bu çağrı bir sağlık durumuna hem tedavi edici perspektifle ve hem de fonksiyon görmeyi en iyi hale getirmek amacıyla engellilik ve işlevsellik perspektifiyle yaklaşan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) tıpta uzmanlık alanına sorumluluklar yüklemektedir. FTR branşı özellikle Dünya Sağlık Örgütü ‘İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması’nda yer alan aktiviteler, katılım ve aynı zamanda çevresel faktörler bileşenlerine yönelik engelli bireylere özgün programlar ve hizmetler oluşturarak ve bu konularda kaliteli bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek DER’in hayata geçirilmesine büyük katkıda bulunabilir. DER, akut hastane bakımından topluma kadar uzanan stratejileri uygulayan çok özel ve benzersiz bir tıpta uzmanlık alanı olan FTR branşını geliştirmek, değerini ve önemini vurgulamak için bir fırsat teşkil etmektedir.

Keywords : Dünya Engellilik Raporu; engellilik; fiziksel tıp ve rehabilitasyo