Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Spinal Ekstradural Meningeal Kist: Hatalı Radyografik ve Klinik Tanı

Oğuz Durmuş 1 ,Engin Çakar 1 ,Ümit Dinçer 2 ,Mehmet Zeki Kıralp 3 ,Mustafa Özşahin 4
1 GATA Haydarpaşa Training Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2 Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.59455

Ekstradural meningeal kistler nadir görülen, omurilik veya sinir basısı yapabilen lezyonlardır. Bu lezyonların çoğu hiçbir semptoma neden olmadığı için muhtemelen hayat boyu tanımlanmadan kalmaktadır. Yeni görüntüleme tekniklerinin yaygın kullanımı ile asemptomatik spinal ekstradural meningeal kistler giderek yaygınlaşmaktadır. Tedavi kılavuzları henüz tam olarak oluşturulamamıştır. Genel olarak nörolojik defisiti olan hastalarda cerrahi, asemptomatik kişilerde ise konservatif yaklaşımlar tavsiye edilir. Burada 44 yaşında 20 yıldan uzun süredir sırt ağrısı ve beraberinde alt ekstremitede uyuşma ve karıncalanma yakınması olan değişik tanılarla takip ve tedavisi yapılan bir hastayı sunacağız. Biz torakal büyük ekstradural meningeal kist tanısı koyduğumuz hastayı konservatif tedavi yaklaşımı ile takip ettik. 

Keywords : Meningeal kist; nörolojik semptom; konservatif tedavi