Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Meme Kanseri ile ilişkili Dermatomiyozit, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Kazım Şenel 1 ,Tuba Baykal 2 ,Sibel Okur 3 ,Meltem Alkan Melikoğlu 2 ,Mehmet Melikoğlu 4 ,Mahir Uğur 2
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
2 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4 Erzurum Regional Education and Research Hospital, Department of Dermatology, Health Ministry, Erzurum, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.91668

Dermatomiyozit (DM) kas biopsisinde spesifik inflamatuar lezyonlarla karakterize bir kollajen doku hastalığıdır. Dermatomiyozitli hastalarda altta yatan artmış bir malignensi riski bulunmaktadır. DM ile ilişkili yaygın kanserler over, akciğer, pankreas maligniteleri, melanoma, kolon kanseri, non-Hodgkin lenfoma, mide ve meme kanserleridir. Meme kanseri ve DM arasındaki ilişki yeterince değerlendirilmemiştir. Biz 58 yaşında DM ve meme kanseri olan bir olguyu sunmayı amaçladık. Literatürün gözden geçirilmesi DM ve meme kanseri ilişkisinin nadir olduğunu ve kötü prognoz sergilediğini göstermektedir.

Keywords : Dermatomiyozit; meme kanseri