Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Glenohumeral Eklem Osteoartriti: Primer ve Sekonder Nedenler

Banu KURAN 1 ,Jülide Öncü 2
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.13471

Omuz eklemi; aksiyel iskelete bağlıdır ve yapı olarak bir yandan her yere özgürce ulaşabileceğimiz kadar mobil, diğer yandan yüklenebileceğimiz kadar stabildir. Vücuttaki en geniş eklem hareket açıklığına sahip olup; aynı zamanda da glenoid ve humerusun birbiri ile uyumu sayesinde kompresyon (sıkıştırıcı) ve distraksiyon (çekme) kuvvetlerine dayanıklı bir eklemdir. Glenohumeral eklem osteoartriti primer olarak nadir olup daha çok sekonder nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu derlemede öncelikle glenohumeral eklemin fonksiyonel anatomisinden, daha sonra da glenohumeral eklem osteoartritine neden olan hastalıklardan bahsedilecektir.

Keywords : Glenohumeral; osteoartrit