Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

21. Yüzyılda Polimyaljiya Romatika

İlker Yağcı 1
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.70298

Polimyaljiya romatika (PMR), ileri yaş grubunda omuz ve pelvik kuşak ağrısı ve sabah tutukluğu ile karakterize inflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın etiyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. Tanı için özgül bir test bulunmamakta, görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere rağmen tanı klinik bulgulara dayanmaktadır. Tedavisinde steroidler başlıca kullanılan ilaçlardır, hatta steroide verilen dramatik yanıt tanı kriteri olarak kullanılmıştır. Buna karşın steroidin başlangıç dozu, kullanım süresi, doz azaltılması konularında optimal bir yaklaşım söz konusu değildir. Dahası steroid tedavisi altında relapslar izlenebilmektedir. Steroidlerin etkisiz olduğu durumlarda veya steroidler kesilmek istendiğinde metotreksat kullanılabilmektedir. Son yıllarda biyolojik ajanların kullanılması ile ilgili deneyim artmaktadır.

Keywords : Polimiyaljiya romatika, tanısal kriterler, görüntüleme, tedavi