Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Fibromiyalji Sendromunda Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Dilşad Sindel 1 ,İlknur Saral 2 ,Sina Esmaeilzadeh 2
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.53244

Fibromiyalji sendromu (FMS), genellikle allodini ve hiperaljezinin eşlik ettiği kronik yaygın ağrı ile karakterize multisistemik bir hastalıktır. Birçok hastada yorgunluk, tutukluk, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi komorbiditelerle ilişkili olduğundan sınıflandırılması ve tedavisi oldukça zordur. FMS’de görülen ağrı, yorgunluk, depresyon, uyku bozukluğu ve bilişsel fonksiyon bozukluğu gibi çok sayıda belirti ve bulgu hastalarda fonksiyonel disabilite yaratarak günlük yaşam için gerekli aktiviteleri sürdürme kabiliyetini azaltarak yaşam kalitesini belirgin düzeyde bozmaktadır. Günümüze kadar yapılan çalışmalar, tedavide optimal yarar sağlayabilmenin ancak hastanın ağrı şiddetini, semptomlarını ve fonksiyonel durumunu göz önüne alan farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi seçeneklerinin bir arada bulunduğu tedavi yaklaşımları ile olabileceğini göstermektedir. Bu derlemede amacımız, FMS’de etkili olan farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerini güncel literatürler eşliğinde gözden geçirmek ve tedavi yöntemleri ile ilgili kanıtları incelemektir. 

Keywords : Fibromiyalji sendromu, farmakolojik tedavi, farmakolojikolmayan tedavi