Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Omuz Subakromiyal Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Su İçi Egzersizler ile Kara Egzersizlerinin Karşılaştırılması

Volkan Subaşı 1 ,Hasan Toktaş 2 ,Ümit Seçil Demirdal 3 ,Aycan Türel 3 ,Tuncay Çakır 4 ,Vural Kavuncu 2
1 Özel Özgür Yaşam Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dal Merkezi, Mersin, Türkiye
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
3 Kocatepe Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
4 Department Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.83798

Amaç: Bu çalışmamızda omuz subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda kara egzersizleri ile su içi egzersizlerin etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya her iki grupta 35 olmak üzere, toplam 70 omuz alındı. Hastalar 2 gruba randomize edildi. Kara egzersiz grubuna (n=35) sıcak paket + transkütanöz elektiriksel sinir stimulasyonu (TENS) + ultrason (US) + kara egzersizleri, su içi egzersiz grubuna (n=35) sıcak paket + TENS + US + su içi egzersiz tedavileri uygulandı. Hastalar tedaviden hemen sonra ve 3. ayda değerlendirildi. Değerlendirme ölçümlerinde ağrı için görsel analog skala, fonksiyonel durum için ise Shoulder Pain and Disability İndex ve Western Ontario Rotator Cuff İndeksleri kullanıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların her iki grupta da tedavi öncesinde demografik ölçümleri benzerdi. Hastaların tedaviden hemen sonraki ilk kontrolünde ağrı şiddetinde istatistiksel olarak anlamlı azalma her iki grupta da gözlendi. 3. aydaki ikinci kontrolde ise su içi egzersiz grubunda ağrı şiddetindeki azalmanın daha fazla olduğu kaydedildi. Her iki grupta da ilk kontrolde omuzun fonksiyonel durumunu değerlendirmeye yönelik skalalarda istatistiksel olarak anlamlı düzelme kaydedildi, ikinci kontrolde bu düzelmenin su içi egzersiz grubunda daha fazla olduğu gözlendi.

 

Sonuç: Omuz subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda, fizik tedavi ajanları ile su içi egzersiz programının kombinasyonu; ağrı ve fonksiyonel kapasitenin düzelmesinde kara egzersiz kombinasyonundan daha fazla iyileşme göstermiştir. 

Keywords : Egzersiz tedavisi, akuatik rehabilitasyon, omuz ağrısı