Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Omurilik Yaralanması için Otonom Standartlar Değerlendirme Formu

Berrin Gündüz 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.40222

Omurilik yaralanmalı hastalarda motor ve duyusal fonksiyonundaki bozuklukları değerlendirmek için Omurilik Yaralanması Nörolojik Sınıflaması için Uluslararası Standartlar tanımlanmıştır. Omurilik yaralanmalı hastalarda otonom disfonksiyonların da sık görülmesi nedeni ile otonom fonksiyonları değerlendirmek için Otonom Standartlar Değerlendirme Formu oluşturulmuştur ve her hastada klinik değerlendirmenin bir parçası olarak doldurulması önerilir. Bu makalenin amacı Otonom Standartlar Değerlendirme Formu’nun tanıtılmasıdır. 

Keywords : Omurilik yaralanması; otonom disfonksiyon; otonom standartlar değerlendirme formu