Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Spinal Kord Yaralanmalı Hastada Cinsellik ve Fertilite

Çetin Demirdağ 1 ,Bülent Alıcı 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.65290

Spinal kord yaralanması (SKY) çoğunlukla ortalama hasta yaşı 32 olan genç erkeklerde görülmektedir. SKY olan hastalarda ejekülasyon ve ereksiyon bozuklukları sık görülmektedir ve seksüel memnuniyeti azaltmaktadır. SKY yaralanması olan hastaların erektil disfonksiyonu için uygulanan tedavi yöntemleri SKY olmayanlar ile benzerdir. Penil implantlar, oral fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri, vakum cihazları, intrauretral prostoglandin ve intrakavernozal enjeksiyonlar erektil disfonksiyon tedavisinde sık uygulanan bazı tedavi seçenekleridir. SKY olan erkelerde erektil disfonksiyon, ejekülasyon bozukluğu ve anormal semen parametreleri birlikteliği sonucunda üreme disfonksiyonu görülmektedir. SKY olan erkek hastalarda infertilitenin birinci basamak tedavisi semenin toplanmasıdır. Ejekülatuvar disfonksiyonun tedavisinde penil vibratör ile penisin uyarılması ve elektroejekülasyon başarılı tedavi seçenekleridir. Seçilmiş hastalarda intravajinal ve intrauterin inseminasyon, ileri derece  düşük sperm sayısına sahip hastalarda in vitro fertilizasyon ve intrastoplazmik sperm enjeksiyonu infertilite tedavisinde uygulanabilecek seçeneklerdir. 

Keywords : Spinal kord yaralanması; erektil disfonksiyon; infertilite