Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Spinal Kord Yaralanması - Gastrointestinal Disfonksiyo

Kadir Demir 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.91886

Spinal kord yaralanması (SKY) gastrointestinal fonksiyonlar üzerinde önemli etkiler yaratır. Üst gastrointestinal trakt disfonksiyonları; mide boşalımında, mide hareketlerinde ve bağırsak hareketlerinde bozulmadır. Alt gastrointestinal disfonksiyonlar; dışkılamayı başlatmada istemli kontrolün kaybı, dışkılama ihtiyacını hissetmeme, uzamış geçiş zamanı, kabızlık, inkontinans ve dışkılamada zorlanmadır. SKY sonrası görülen bağırsak disfonksiyonlarını yaralanmanın seviyesine göre sınıflayabiliriz: yaralanma konu medüllaris üzerinde ise üst motor nöron bağırsak sendromuna (ÜMNBS), yaralanma konus medüllaris veya kauda ekuina hizasında ise alt motor nöron bağırsak sendromuna (AMNBS) neden olur. ÜMNBS kolon duvarında ve eksternal anal sfinkterde artmış tonik aktivite ile karakterizedir. ÜMNBS tipik olarak kabızlık ve fekal retansiyona neden olur. AMNBS kolonik motilitede azalma, atonik eksternal anal sfinkter ve yavaş dışkı ilerlemesi ile karakterizedir. AMNBS tipik olarak kabızlık ve fekal inkontinansa neden olur. Ayrıntılı klinik değerlendirme ve kişisel yaklaşım spinal kord yaralanması sonrasında gelişen bağırsak sorunlarını tanımada ve tedavide gereklidir. 

Keywords : Spinal kord yaralanması; nörojenik bağırsak; gastrointestinal disfonksiyon; üst motor nöron sendromu; alt motor nöron sendromu