Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Otonomik Disfonksiyon Ailesinin Bir Üyesi Olarak Farklı Bir Pencereden Pulmoner Disfonksiyo

Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.70845

Bu makalenin amacı omurilik yaralanması (OY) sonrası solunum sistemi otonom disfonksiyonu hakkında bilgi vermektir. OY’nin her bir otonom fonksiyon üzerindeki etkilerini anlamak çok önemlidir. Respiratuvar otonomik disfonksiyon otonomik disfonksiyon literatürüne kompleks innervasyonu nedeniyle yeni dahil olmuştur. Bu kompleks innervasyonda somatik ve otonomik sinir sistemi birlikte etki ederek sistemin ritmini oluştururlar. Yıkıcı bir durum olarak OY, somatik ve otonomik sinir sistemi üzerinde büyük ve geri dönüşsüz değişiklikler oluşturmasının yanında solunum sisteminin kendisini de etkiler. Gözlenen neden ve nasılları anlamak, bu hasta grubundaki respiratuvar disfonksiyonu tedavi etmenin ilk adımlarıdır.

Keywords : Otonomik disfonksiyonla; omurilik yaralanması; pulmoner disfonksiyo