Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Omurilik Yaralanmalarında Üriner Disfonksiyonlar

Serdar Koçer 1 ,Belgin Erhan 2
1 Centre de Readaptation de Coubert, Fransa
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.46658

Omurilik yaralanmaları sonrası görülen üriner disfonksiyonların önemi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha çok anlaşılmış, bu konudaki gelişmeler hastaların yaşam kalitesinin ve yaşam süresinin artmasını sağlamıştır. Üriner disfonksiyonların tedavi ve takip sürecini yaralanma sonrası ilk dönem, rehabilitasyon dönemi ve uzun takip dönemi diye üçe ayırabiliriz. Ürodinami ve videoürodinamik inceleme tanıda altın standarttır. Mesane dolum basıncı, kompliansı, mesane sfinkter dissinerjisi nörojen mesane takibinde prognozu belirleyen önemli faktörlerdir. Tedavinin hedefi üst üriner sistemi korumak, alt üriner sistem komplikasyonlarını azaltmak ve hastaya yasam kalitesini arttıran en iyi alternatifi sunmaktır. Son yıllarda temiz aralıklı kateterizasyon ve oral medikal ajanların yanı sıra botulinum toksin uygulamaları ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelerle tedavideki alternatifler artmıştır. Tedavinin başarısı, hastanın uzun dönemli takibine ve en uygun tedavi stratejisinin hastaya uygulanmasına bağlıdır. Bu yazıda omurilik yaralanması sonrasında görülen üriner disfonksiyonların tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar ve yenilikler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Keywords : Omurilik yaralanması; nörojen mesane; ürodinami; botulinum toksin; tedavi; cerrahi tedavi