Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Otonom Sinir Sistemi Anatomisi ve Değerlendirilmesi

Gülseren Akyüz 1 ,Merve Akdeniz Leblebiciler 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.43433

Otonom Sinir Sistemi (OSS); vücudun vejetatif fonksiyonlarından sorumludur. Çok sayıda gangliyon, pleksus, serebrospinal çekirdek ve sinirden oluşmuştur. Visseral ya da vejetatif sinir sistemi olarak da bilinen OSS kan basıncı, sindirim sistemi motilitesi, salgı bezleri, mesane fonksiyonları, terleme, vücut ısısı ve birçok başka faaliyetin kontrolüne yardım eder. Bütün düz kasları ve kalbi innerve eden OSS, iç ortamın belli sınırlar dahilinde sabit ve kararlı kalmasını sağlar. OSS, sempatik sistem (torakolomber-adrenerjik), parasempatik sistem (kraniosakral-kolinerjik) ve enterik sistem (non-adrenerjik-nonkolinerjik) olmak üzere 3 komponentten oluşur. Bu sınıflama, santral sisteminden çıkış yerine, periferik gangliyonların dağılımına, iç organların üzerinde fizyolojik açıdan farklı etkilerine ve farmakolojik ajanlara verdikleri yanıtlara göredir. OSS işlev bozukluklarının değerlendirilmesi, doğru tanının konması ve tedavinin planlanması açısından OSS anatomi ve fizyolojisinin iyi bilinmesi gereklidir.

Keywords : Otonom sinir sistemi; anatomi; fizyoloji; tanısal testler