Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Konjenital Musküler Tortikollis: Tanı ve Tedavi Seçenekleri

Gülseren Akyüz 1 ,Beyhan Eren 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey DOI : 10.4274/tftr.91489

Konjenital musküler tortikollis (KMT), çocuklarda görülen tortikollisin en sık nedenidir. Bu çocuklar eşlik edebilecek deformiteler yönünden araştırılmalıdır. Bu çocuklarda aynı zamanda üst ekstremite kullanımında asimetri, kaba motor fonksiyonlarda gecikme, düşük kognitif fonksiyon, postür ve denge kontrolünde etkilenme saptanabilir. Dolayısıyla bu bebeklerde erken dönemde rehabilitasyon tedavisi başlanmalıdır. Eğer KMT’li çocuğun tedavisine ilk ayda başlanırsa tam düzelmenin %98’den fazla olduğu gözlenmektedir. Altı ay süreli konservatif tedaviden fayda görmeyen ve kraniyofasiyal deformitesi olan çocuklar cerrahi açısından değerlendirilmelidir. 

Keywords : Konjenital musküler tortikollis, tedavi, egzersiz, cerrahi