Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Ultrasonografi İle Tanı Konulan Bir Tibialis Anterior Kas Herniasyonu Olgusu

Mehmet Ali Ulu 1 ,Muharrem Çakmak 2 ,Kemal Nas 3
1 Dicle University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Diyarbakir, Turkey
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.43255

Kas hernisi fasiyal bir defektten kaynaklanan fokal kas protrüzyonu olup bacaklarda en sık tibialis anterior kası etkilenir. Genelde hastanın pozisyonuyla boyutu değişen asemptomatik bir şişlik olarak karşımıza çıkar. Bu yazıda bacağında şişlik ile gelen ve ultrasonografi ile tibialis anterior hernisi tanısı konulan bir vaka sunulmuştur. 

Keywords : Kas herniasyonu, tibialis anterior kası, ultrasonografi