Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Herpes Zoster Sonrası Brakiyel Pleksus Lezyonu: Olgu Sunumu

Rabia Terzi 1 ,Zahide Yılmaz 2
1 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Derince Training and Research Hospital, Department of Neurology, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57625

Brakial pleksus lezyonu Herpes zostere bağlı nadiren gelişen nörolojik komplikasyonlardan biridir. Üst ekstremitelerde herpes zostere bağlı ani gelişen kuvvetsizliklerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Bu olgu sunumunda 57 yaşında kadın hasta sol omuz üzerinde herpetik lezyon gelişiminden 3 gün sonra oluşan sol kolda kuvvetsizlik ve ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurmuş olup, yapılan tetkikler sonucunda brakial pleksus lezyonu saptanması üzerine sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Keywords : Brakial pleksus lezyonu, herpes zoster