Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Romatoid Artritte Serum Melatonin Düzeyleri

Tuba Baykal 1 ,Kazım Şenel 2 ,Meltem Alkan Melikoğlu 1 ,Akın Erdal 1 ,Hamit Hakan Alp 3 ,Mahir Uğur 1
1 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
3 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.26122

Amaç: Son çalışmalar endojen melatonin (MLT) üretiminin romatoid artrit (RA) etyolojisinde rol oynayabileceğini ileri sürmektedir. Ancak MLT’nin RA patogenezindeki rolü açık değildir. Bu çalışma RA’lı hastalarda MLT düzeylerini belirlemek için düzenlenmiştir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 29 RA hastası ile yaş ve cins olarak eşleştirilmiş 25 sağlıklı kontrol dahil edildi. Katılımcıların kan örnekleri sabah 8:00’da alındı. MLT enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemiyle ölçüldü. RA hastalarının MLT düzeyleri yaş ve cins olarak eşleştirilmiş kontroller ile karşılaştırıldı. Gruplar arasındaki verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U test kullanıldı.

 

Bulgular: MLT düzeyleri RA hastalarında kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05).

 

Sonuç: Sonuçlarımız RA hastalarındaki özellikle sabah erken dönemdeki yüksek MLT düzeylerinin sabah tutukluğu ve eklem şişliğini açıklamada yardımcı olabileceğini desteklemektedir. 

Keywords : Romatoid artrit, melatoni