Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Ramsay-Hunt Sendromlu Bir Olgu Sunumu: Elektrostimülasyonla Tedavi Edilen Periferik Fasial Paralizi

F. Devrim Meydan Ocak 1 ,İlyas Tutar 1 ,Aliye Yıldırım 2 ,Nilnur Konuralp 1 ,Ali Rıza Aydoğan 1 ,Börteçine N. Arslan; 1 ,M. Hayri Özgüzel 1
1 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Periferik fasial paralizi, işitme kaybı ve özellikle kulakta belirgin olmak üzere yüz, boyun, hatta omuza kadar yayılabilen veziküler lezyonlar Ramsay-Hunt sendromunun ana semptomlarıdır. Genellikle Bell paralizisine benzer bir periferik fasial paraliziye neden olur. Ancak daha ağır belirtiler ile seyreder ve sinirde komplet dejenerasyon meydana gelme olasılığı daha fazladır. Kliniğimizde, elektronöromiyografik incelemelerinde sağ fasial sinirde komplet aksonal dejenerasyon saptanmış olan, ilaç tedavisi ile periferik fasial paralizisinde gerileme elde edilemeyen, 58 yaşındaki erkek bir hastaya galvanik akım ile elektrostimülasyon uyguladık. 1 yıl boyunca takip ederek gelişmelerini izlediğimiz hastayı sunuyoruz.

Keywords : Ramsay-Hunt sendromu, elektrostimülasyon, fasial paralizi