Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Osteoartrit Tedavisinde intraartiküler Kortikosteroid ve Hyaluronik Asit Enjeksiyonlar

G. Guy Vanderstraeten 1 ,Luc Vanden Boscche 1 ,Martine De Muynck 1 ,Tina Decorte 1
1 Ghent University Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ghent, Belgium

Eklem içi kortikosteroid enjeksiyonları osteoartrit tedavisinde uzun süreden beri kullanılmaktadır. Oysa eklem içi hyaluronik asit injeksiyonları sadece son yıllarda kullanılır hale gelmiştir. Literatürde bu ajanların etkinliği açısından kanıta dayalı raporlar bulunmamaktadır. Osteoartritli bir dizde akut efüzyon varlığında eklemden aspirasyonu takiben eklem içi kortikosteroid uygulaması düşünülebilir. 8-10 günlük aralar ile en fazla 3 enjeksiyon uygulanabilir ve eğer çok gerekli ise her 6 ayda bir tekrarlanabilir. Kuru ve ağrılı bir diz ise haftalık aralar ile uygulanan eklem içi hyaluronik asit enjeksiyonu için aday olabilir. Gereksinime göre uygulamalar 6 ayda bir tekrarlanır. Osteoartrite bağlı olarak gelişen monoartritlerin tedavisinde açık bir konsensuse ihtiyaç vardır. Bu yazıda mevcut literatür ışığında pratik bir yaklaşım önerisinde bulunulmaktadır.

Keywords : İntraartiküler kortikosteroidler, intraartiküler hyaluronik asit, osteoartrit