Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 3

Standart Tedavilere Dirençli Enkoprezisli Çocuklarda Davranış Düzenleme Programı ve Basınç Biofeedback Yönteminin Etkinliği

Çiğdem Tüzün 1 ,Canan Tıkız 2 ,Zeliha Ünlü 2 ,Erhun Kasırga 3
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Bu çalışmada enkoprezisli çocuklarda davranış düzenleme programına ek olarak uygulanan basınç biofeedback (BF) yönteminin anorektal fonksiyon ve kontinansın sağlanmasındaki etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: Sekiz çocuk (6 erkek ve 2 kız) çalışmaya dahil edildi. İlk 4 hafta tuvalet eğitimi, posadan zengin diyet ve koşullandırmadan oluşan standart davranış düzenleme programı uygulandı. Bu tedaviye dirençli çocuklara sonraki 4 haftada davranış düzenleme programına ek olarak haftada iki gün 60 dakika süreyle basınç BF uygulaması yapıldı. Anorektal fonksiyon ve yaşam kalitesi, BF tedavisinden önce, hemen sonra ve 1. ayda BF cihazı kullanılarak yapılan manometrik ölçümler, Wexner ve Holschneider inkontinans skorlama sistemleri, yaşam kalitesi ölçümü ve defekasyon günlükleri ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Anal manometrik ölçümlerde BF tedavisinden hemen sonra ve 1. ayda istirahat basıncında anlamlı azalma oldu (p<0,05). Maksimal sıkma basıncında artış eğilimi olmakla birlikte bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ancak maksimal sıkma basıncının yarılanma süresinde ve algılama eşik volümünde anlamlı artış saptandı (p<0,005). Tedavi sonrasında ve 1. ayda yaşam kalitesi skorunda ve inkontinans şiddetinde de anlamlı düzelme saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: Çalışmamız standart tedavilere dirençli enkoprezisli çocuklarda davranış düzenleme programı ile beraber basınç BF uygulamasının anorektal fonksiyonları ve yaşam kalitesini anlamlı şekilde iyileştirebileceğini düşündürmektedir. 

Keywords : Enkoprezis, fekal inkontinans, biofeedback, çocukluk çağı