Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Gebe Olmayan Bir Kadında Kalçanın İdiopatik Geçici Osteoporozu: Vaka Çalışması

Hatice Rana Erdem 1 ,Ali Erhan Özdemirel 2 ,Barış Nacır 3 ,Mustafa Şengül 4
1 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Training and Research Hospital, Ministry of Health, Ankara, Turke
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.55376

Kalçanın geçici osteoporozu (KGO) öncelikle orta yaşlı erkekleri ve gebeliğin üçüncü trimestrindeki dönemindeki kadınları etkileyen nadir bir hastalıktır. KGO kalça ağrısı ve radyolojik olarak eklem aralığında daralma veya destrüksiyon olmaksızın ortaya çıkan geçici osteopeni ile ilişkilidir. Kadınlar için tanımlanmış tek risk faktörü gebeliktir. Tipik olarak semptomların kendiliğinden rezolüsyonu ile benign bir seyir gösterir. Radyografiler erken dönemde belirti vermeyebilir. Bu nedenle, geçici osteoporoz avasküler nekroz gibi çok sayıda diğer hastalıklarla karışabilir. Erken dönemlerde bu iki hastalığın birbirinden ayırt edilmesi uygun tedavi planının seçilebilmesi için önemlidir. Bu yazıda, gebelik de dahil olmak üzere herhangi bir risk faktörü olmayan ve konserevatif tedavi ile yeterli iyileşme gösteren KGO’lu 35 yaşındaki kadın hasta sunulmuştur.

Keywords : Geçici osteoporoz, kalça, gebelik