Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Gebelik İle İlişkili Osteoporoz

Gülseren Akyüz 1 ,Özün Bayındır 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.92259

Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikromimarisinde bozulma ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Osteoporozun sık görülmesinin aksine gebelikte görülen osteoporoz, etiyolojisi ve patofizyolojisi iyi bilinmeyen nadir bir klinik sorundur. Gebeliğin bir sonucu olarak mı olduğu yoksa rastlantısal olarak mı gebelikle birlikte görüldüğü halen yanıtlanması gereken sorulardır. Gebelik ve laktasyon döneminde kemik ve mineral metabolizması ile ilişkili değişiklikler fetüse yeterli kalsiyum geçişine izin verir. Bu nedenle gebelik ve emzirmenin kemik kaybı üzerinde önemli bir etkisi bulunmakta olup bu durum gebeliğe bağlı osteoporoz ve ilişkili kırıkların nedeni olabilir. Belirtiler sıklıkla ilk gebelik sırasında oluşur ve genellikle tekrarlayıcı değildir. Ayrıca ikincil osteoporoz nedenleri de, gebelik sırasında ağrı ve kırıklara neden olabileceği için göz önünde bulundurulmalıdır. Şu ana kadar gebelik ile ilişkili osteoporoz tedavisi ile ilgili herhangi bir kılavuz bulunmadığı gibi herhangi bir ortak görüş de sağlanabilmiş değildir. Bu nedenle tedavi planına karar verirken her hastanın bireysel olarak değerlendirilmesi ve tedavinin buna göre planlanması gerekir. 

Keywords : Gebelik, laktasyon, osteoporoz