Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi

Ayşe Küçükdeveci 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Tıbbi rehabilitasyon alanında sonuç değerlendirimi ve ölçümü genellikle fonksiyonel yetilerin değerlendirimine odaklanmış olup, rutin klinik uygulamalarda hasta izleminde genellikle bozukluk ve aktivite ölçen parametreler kullanılmaktadır. Son yıllarda, birçok sağlık alanında olduğu gibi tıbbi rehabilitasyonda da hastalara yaklaşımda, hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi gündeme gelmiştir. Bunun nedeni, rehabilitasyon programlarının ana hedefinin sonuç olarak hastanın yaşam kalitesini arttırmak olduğunun bilincine varılmasıdır. Bu makalede önce yaşam kalitesi ve sonuç ölçümü kavramları irdelenecek, daha sonra da tıbbi rehabilitasyon alanında yaşam kalitesi değerlendirme yöntemleri gözden geçirilerek, nörolojik disabilitede yaşam kalitesi durumu özetlenecektir. 

Keywords : Yaşam kalitesi, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, sonuç ölçümü, aktivite, katılım, nörolojik disabilite