Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

inme Sonrası Santral Ağrı Tanı ve Tedavisi

Jale İrdesel 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa

İnme sonrası santral ağrı (İSSA) duyusal bozukluklar ve nöropatik ağrı ile karakterize bir sendromdur. Kronik ağrıya ek olarak, İSSA’nın en önemli tanısal göstergesi somatosensoryal normal dışı bulguların varlığıdır. İSSA’nın patofizyolojisi bilinmemektedir fakat, genellikle spinotalamik duyusal yolaklardaki hasarın, İSSA patogenezinde önemli bir rol oynadığı kabul edilir. Bu ağrılı durumun inme sonrası, hastaların %8 kadarında geliştiği saptanmıştır. Sorunlar sıklıkla ciddi ve inatçı özelliktedir ve tedavisi tipik biçimde güçtür. Hastaların çoğunluğunda ağrı inme sonrası birinci ayda gelişir ancak, bazı hastalarda inmeden 6 ay ve daha sonrasında da gelişebilir. Depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi fonksiyonel bozukluklar İSSA’ya eşlik eden önemli komorbid durumlardır. Tanı konulduktan sonraki klinik aşama etkili tedaviyi seçmektir. Ancak, doğru ve zamanında tanı konsa bile tedavi seçenekleri sınırlıdır. Günümüzde, amitriptilin ilk seçenek ilaçtır. Antidepresanlar, antikonvülzanlar, antiaritmikler, opioidler ve N-metil-d-aspartat antagonistleri dahil diğer ilaçlar amitriptiline yanıt vermeyen bazı hastalarda yarar sağlayabilir. 

Keywords : İnme sonrası santral ağrı, talamik ağrı, tedavi